Инструктаж на службата за Трудова медицина

Инструктаж на службата за Трудова медицина

За инструктажите за безопасност на труда, задължителни в дадено предприятие, фирма или организация

Ако се нуждаете от съдействие, можете да се свържете се с нас:

ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда), София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Телефон за връзка: +359 2 917 29 1.

Лицата, които в работата си не са свързани с поддръжката, изпитването, пускането в експлоатация и ремонта на оборудването, използването на инструменти, съхранението и използването на суровини, не преминават първоначално обучение.

Списъкът на професиите и длъжностните лица, които са освободени от първоначален инструктаж на работното място, се утвърждава от ръководителя на организацията в съгласие със синдикалния комитет и службата за защита на труда. Отново, според правилата на инструктаж на службата за Трудова медицина, след първоначалния инструктаж на работното място всички служители, включително завършилите професионални училища, трябва да преминат обучение в първите 2 до 14 смени. В зависимост от естеството на работа, квалификацията на служителя) за безопасни методи и техники на работа на работното място под ръководството на лицата, назначени със заповед (по поръчка) за предприятието (звено, цех, секция и др.). Учениците и стажантите са прикрепени към квалифицирани специалисти за продължителността на практиката.

Re – (повторен) инструктаж

Всички служители, с изключение на тези, които са освободени от основно обучение на работното място, преминават многократно обучение. Независимо от тяхната квалификация, образование и трудов стаж, поне 6 месеца по-късно. Вторият или повторният инструктаж се провежда с цел да се провери знанието за правилата и инструкциите за защита на труда. Както и за усъвършенстване на знанията поотделно или с група работници от същата професия, екипа. Според програмата за обучение на работното място в дадена фирма, предприятие или организация. По споразумение със съответните държавни надзорни органи за някои категории служители може да бъде определен по-дълъг (до 1 година) период на повторно обучение.

Вторият или повторният инструктаж се провежда, съгласно програмите за първичен инструктаж на работното място.