Трудова злополука причини и същност

Трудова злополука причини и същност, полезн информация от експертите по наемане на работа – informjobs.com

Трудова злополука

Опасност от травмиране при работа с подемни машини и крикове:

-опасност от скъсване на въжетата за повдигане на товарите /техническа неизправност и недостатъчна товароподемност на сапаните/;

-опасност от пропадане на повдигателния товар при техническа неизправност на повдигателното съоръжение;

-опасност от притискане на работник при транспортиране на товар с подемно съоръжение;

-опасност от неправилно подадени и изпълнени команди при извършване на товаро-разтоварни работи с повдигателни съоръжения;

-опасност от травмиране при работа с крикове при повдигане на целите возила;

-опасност при работа в ревизионния канал при вдигната машина на крикове.

Опасност от травмиране при работа с преносими ел. инструменти:

-опасност при работа с ел. ъглошлайф машина в корпуса на локомотива, поради натрупване на ГСМ и възникване на пожар;

-опасност при работа с ел. дрелка по детайли и агрегати по корпуса на возилото, поради тяхната специфичност от работа по пробиване на отвор по самото возило;

-опасност при работа с преносима лампа от възникване на пожар.

-oпасност от поражения от ел. ток от 48V до 175V;

Опасност от травмиране при електро и газово заваряване:

-опасност при допир с нагорещени предмети и детайли;

-опасност при ел. и газо-заваряване в среда с ГСМ;

-опасност от пожар при заварки на тръбопроводи и резервоари за гориво;

-опасност при зареждане на ацетиленов генератор от възникване на експлозия

– опасност от задушаване  при работа с ацетилен за газови заварки в затворени помещения;

-опасност от експлозия при транспортиране и работа с бутилки пропан – бутан и сгъстен кислород;

-опасност от осветяване на очите при ел. и газо заваряване.

Опасност от травмиране при работа с акумулатори в акумулаторно помещение:

-опасност от съприкосновение със сярна киселина;

-опасност от задушаване и натравяне  от работа с токсични вещества;

-опасност от възникване на експлозия в ак. помещение от ел. искра;

-опасност от травмиране по време на демонтажа и монтажа на ак. батерии на возилата;

-опасност от възникване на експлозия при неправилно присъединяване на клемите на ак. батерия.

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО